Ordensreglement

Ordensreglement gældende for koncerten ved Danmarks Største Vejfest.

Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år.

Mad og drikkevarer må ikke medbringes.

Alle gæster SKAL følge de af personalet anviste retningslinjer. Personer, der ikke efterkommer dette, kan uden varsel bortvises.

Professionelt kameraudstyr må ikke medbringes uden forudgående aftale med festival ledelsen. Polstrede stole, campingstole, sammenklappelige stole, sofaer, Parasoller, pavilloner, telte, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes.

Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, myggelys, fyrværkeri og lign. er STRENGT FORBUDT.

Cykler, knallerter, biler og motorcykler har ingen adgang og man må ikke medbringe dyr.

Brug af paraplyer i publikumsområdet foran scenen under koncerterne er forbudt.

Forsøg på snyd, herunder kopiering eller ændring af billetter og klippekort, vil medføre bortvisning og politianmeldelse (dokumentfalsk og bedrageri jvf. straffelovens §171 og §279).

Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra pladsen.

Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller anden ”ens beklædning”.

Vi forbeholder os ret til at visitere publikum ved indgangen og til at afvise personer, som medbringer ikke ønskede artikler. Der ydes ingen refusion af billet.

Vor konferencier vil løbende informere publikum om pladsens indretning, herunder hvor der forefindes nødudgange, brandslukningsmateriel og samaritter-vagt.

Ved indgangen og ved Cash point er der information, således at publikum kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Website sponsoreret og produceret af